flic.kr/p/djYQfS | เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองซาคราเมนโต | ออกแบบ b …

flic.kr/p/djYQfS | เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองซาคราเมนโต | การออกแบบเริ่มขึ้นในอาคารสำนักงานใหญ่ของเทศบาลซาคราเมนโตยูทิลิตี้ (SMUD) ในปี 2501 โดยการก่อสร้างเสร็จสิ้นลงเมื่อปีพ. ศ. 2504 ลูกค้าต้องการสร้างอาคารที่น่าทึ่งและอนุสาวรีย์ด้วยความรอบคอบในเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงการควบคุมแสงอาทิตย์อย่างเต็มรูปแบบและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพและระบบทำความร้อน มีความยืดหยุ่นในการเติบโตในทันทีและในระยะยาว หนึ่งในพลังงานที่มีประสิทธิภาพ …

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *