ในหน่วยการเรียนรู้ Flipside Science นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ชมในโรงเรียนระดับกลางเราจะ …

ในหน่วย Flipside Science นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเราจะสำรวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการอนุรักษ์พลังงาน ในหน้านี้คุณจะพบวิดีโอสั้น 5 เรื่องและแผนการสอนที่เชื่อมโยงกันสี่รายการซึ่งเชื่อมต่อกับมาตรฐานวิทยาศาสตร์ยุคหน้าโดยเน้นถึงผลกระทบของมนุษย์ในระบบของ Earth

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *