ในปี 2011 Andras Bakos เริ่มวางแผนการเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อยกระดับ …

ในปี พ.ศ. 2554 Andras Bakos ได้วางแผนการเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เรือที่เขาสร้างขึ้นเองสำหรับการเดินทางนั้นพร้อมที่จะเดินทางไปแล้วและดูเหมือนว่ามันจะใช้สำหรับพายเรือไปยัง Mars

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *