โรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดตามแนวชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯได้ยื่นขอคุ้มครองการล้มละลาย …

โรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐฝั่งตะวันออกยื่นคำร้องเพื่อล้มละลายในวันอาทิตย์และกล่าวหาว่าการล่มสลายของกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม "หัก" ทำให้อุตสาหกรรม

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *