เหล่านี้ 32 งานวัน Earth Task จะช่วยให้นักเรียนของคุณปฏิบัติ Inform Tex …

32 การ์ดงานวันคุ้มครองโลกเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนของคุณใช้โครงสร้างข้อความที่ให้ข้อมูลในขณะที่เรียนรู้เกี่ยวกับวันคุ้มครองโลกและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในเดือนเมษายน นักเรียนจะอ่านคำอธิบายสั้น ๆ บนบัตรแต่ละใบและจะใช้ข้อมูลที่ระบุเพื่อกำหนดโครงสร้างข้อความประเภทที่จะใช้หากเขียนเรื่อง บัตรแต่ละใบเกี่ยวข้องกับ Earth Day หรือมีธีมระบบนิเวศน์ การ์ดงานเหล่านี้สนุกและส่งเสริมการคิดในระดับที่สูงขึ้น

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *