เศษไม้ขี้เลื่อยและขี้เลื่อยมักทำขึ้นเป็นวัตถุดิบสำหรับใยไฟเบอร์ …

เศษไม้เศษขี้เลื่อยและขี้เลื่อยมักทำเป็นวัตถุดิบสำหรับแผ่นใยไม้อัด อย่างไรก็ตามด้วยการรีไซเคิลและปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นบรรทัดฐานใช้กระดาษเสียผ้าไหมข้าวโพดชานอ้อย (เส้นใยจากอ้อย) กระดาษแข็งภาชนะบรรจุภาชนะบรรจุกระดาษแข็งที่มี plasfics และโลหะสมุดโทรศัพท์และหนังสือพิมพ์เก่า

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *