หลาย บริษัท outsourced ภาคการผลิตในต่างประเทศเพื่อการพัฒนา countr …

หลาย บริษัท จ้างภาคการผลิตจากต่างประเทศไปยังประเทศกำลังพัฒนาเนื่องจากแรงงานราคาถูก อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศเหล่านี้เนื่องจากมีการสร้างโรงงานขึ้น เราไม่สามารถตำหนิเฉพาะประเทศในเอเชียได้เนื่องจากมีมลพิษสูง #greenhouseeffect

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *