สมาคมนักเรียน MSSE และผลกระทบมาร์แชลล์เน็ตมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอ Mo …

MSSE Student Association และ Marshall Net Impact มีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอการประชุม Move Forward Conference สำรวจโซลูชันทางธุรกิจที่ปรับขนาดได้และยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายที่สุดในโลกในอีก 10, 20, 50 ปีข้างหน้า // ผลกระทบการลงทุน // การศึกษา // ความไม่เสมอภาคด้านรายได้การไร้บ้านการบรรเทาความยากจน / ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมพบกับผู้นำที่เป็นตัวแทนของ Tala, Chrysalis, La Kretz Innovation Cam …

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *