วาติกันมุลลิ่งแผนกใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โฆษกวาติกัน …

วาติกันตอกย้ำแผนกใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โฆษกวาติกันนาย Federico Lombardi gestures ขณะที่เขามาถึงการบรรยายสรุปครั้งแรกของคณะกรรมการสังฆราชเพื่อการคุ้มครองผู้เยาว์ที่สำนักงานกด Holy See ในนครวาติกันในรูปไฟล์นี้ถ่ายเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2014 REUTERS / Alessandro Bianchi

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *