วัตถุประสงค์ของบทเรียนนี้คือการเพิ่มความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับน้ำมัน …

วัตถุประสงค์ของบทเรียนนี้คือการทำให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจทำให้เกิดขึ้น ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในแคมเปญโฆษณาที่สนับสนุนการออกกฎหมายเพื่อปกป้องสัตว์ป่าจากภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์เช่นการรั่วไหลของน้ำมัน

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *