ผู้สมัครประชาธิปไตยเห็นด้วยกับปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายประการ แต่ไม่ใช่คนนี้ …

ผู้สมัครประชาธิปไตยเห็นด้วยกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย แต่ไม่ใช่คนนี้ #fracking

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *