ประเด็นสิ่งแวดล้อมล่าสุดคืออะไร?

เราอ่านเกี่ยวกับพวกเขาเกือบทุกวัน ฟังข่าวทั้งหมด แม้กระทั่งดูวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับพวกเขา ข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่สำคัญเลยหากเราไม่เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คุกคามโลกของเราอย่างเต็มที่ ต่อไปนี้เป็นเพียงประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมบางประการเท่านั้น

นักสิ่งแวดล้อมและนักวิทยาศาสตร์หลายคนยอมรับว่าปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ต้องเผชิญคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน (ผลเรือนกระจก) การจับภาพดาวเทียมและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมได้แสดงให้เห็นถึงการละลายของขั้วโลกน้ำแข็งทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รูปแบบสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ความแห้งแล้งคลื่นความร้อนไฟป่าจะแพร่หลายมากขึ้น พายุไต้ฝุ่นและพายุเฮอริเคนเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น สุขภาพของมนุษย์ยังคงถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องโดยการเพิ่มขึ้นของโรคระบาดและโรคติดเชื้อจากภูมิอากาศที่มีความสำคัญ

ประชากรมนุษย์ทั่วภูมิภาคขนาดใหญ่ในหลายส่วนของโลกมีประสบการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อขนาดใหญ่หรือสิ่งที่เรียกว่าเป็นโรคระบาด พูดถึงโรคระบาดที่น่าทึ่งคือโรคอหิวาต์วัณโรคมาลาเรียโรคซาร์สไข้รากสาดไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สุกร องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่าไวรัสเริ่มจากสัตว์ที่ติดเชื้อในบางกรณีจะติดเชื้อจากคนใกล้เคียง ไวรัสจะถูกแพร่กระจายโดยตรงจากมนุษย์สู่คน จากนั้นจะถือว่าเป็นโรคระบาดหากไวรัสตัวใหม่นี้แพร่ระบาดไปทั่วโลก

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรปัดทิ้งคือสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์กำลังเกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ระบบนิเวศและที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงหรือลดลงเพื่อรองรับการล้นพ้นของมนุษย์ สารเคมีอันตรายจากพื้นที่อุตสาหกรรมและสารเคมีทางการเกษตรพบทางเคมีเข้าไปในบริเวณใกล้เคียงของแหล่งน้ำทำให้เกิดมลพิษ การล่าสัตว์และการค้าที่ไม่ถูกต้องยังเป็นภัยคุกคามต่อการลดจำนวนของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของเรา ทุกอย่างตกลงไปจากข้อเท็จจริงที่ว่าสัตว์และพืชเหล่านี้ไม่มีเวลาพอที่จะตอบสนองและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเหล่านี้ดังนั้นจึงใกล้จะถึงขั้นสูญพันธุ์

การล้นมือเป็นหนึ่งในปัญหาที่ซับซ้อนที่ต้องให้ความสนใจโดยทันที นักวิจารณ์กล่าวว่าเรากำลังใกล้เคียงกับความสามารถที่ยั่งยืนของโลก การลุกลามเป็นจำนวนมากเกิดขึ้นจากจำนวนการเกิดที่เพิ่มขึ้นอัตราการตายต่ำและการเพิ่มขึ้นของการอพยพ กับการล้นมือมาจน ประชาชนยังนำไปสู่สงครามและความรุนแรงจากการขาดทรัพยากรที่ยั่งยืน คาดว่าในปี พ.ศ. 2593 ประชากรโลกจะเกินกว่า 9 พันล้านคะแนนซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากจำนวน 6.5 พันล้านคนในปัจจุบัน

ฉันเชื่อว่าการศึกษาที่เหมาะสมคือกุญแจสำคัญเท่านั้นในการปลดล็อกความตระหนัก เราสามารถเลือกที่จะเป็นเครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นอุปสรรคต่อมัน มันไม่เคยสายเกินไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพราะทุกความพยายามเดียวนับ ใส่ความพยายามเล็ก ๆ เข้าด้วยกันในที่สุดจะกลายเป็นก้าวสู่ระดับโลก อาจต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะหันไปรอบ ๆ แต่ผู้ที่รู้วันหนึ่งเราอาจตื่นขึ้นมาเพื่อดูดาวเคราะห์ของเรามีรูปร่างที่ดีขึ้น

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *