นิทรรศการ "Human Rights Art" จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 17 – 3 มิถุนายน 2018 เวลา …

นิทรรศการ "Human Rights Art" จัดขึ้นในช่วงมุมมองตั้งแต่ 12 ธันวาคม & 17 – 3 มิถุนายน 2018 ที่พิพิธภัณฑ์ Holocaust Museum Houston นิทรรศการนี้เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องสิทธิการสะท้อนและการเคลื่อนไหวของมนุษย์ที่จัดแสดงในงานศิลปะสื่อผสมจำนวน 32 รายการ นิทรรศการด้านการศึกษานี้จะกล่าวถึงสิทธิมนุษยชนระดับโลกและระดับภูมิภาคความยุติธรรมทางสังคมและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *