นักวิทยาศาสตร์ของคณะกรรมการที่มีรายงานและไม่มีการรายงานผลประโยชน์ที่เชื่อมต่อกับ …

คณะกรรมการนักวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนได้เสียที่รายงานและไม่ได้รับการรายงานว่าเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพกำลังให้คำปรึกษาแก่ทำเนียบขาวเกี่ยวกับนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อการประเมินประเด็นด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างถูกต้องและชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากส่งผลเสียต่อเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *