ด้วยความมุ่งมั่นมากขึ้นแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ conserva …

โฟกัสไปที่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน Volkswagen Group ได้จัดประชุมสองวันขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่วางแผนไว้สำหรับปี 2018 การอนุรักษ์ทรัพยากรและการลดการใช้พลังงานจะเป็นจุดมุ่งหมายหลักของอนุสัญญานี้ที่นักสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อม 400 คน

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *