ดูคำพูดที่มีประสิทธิภาพของ Leonardo DiCaprio เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สหประชาชาติ – "เรา …

ดูสุนทรพจน์ที่มีประสิทธิภาพของ Leonardo DiCaprio เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สหประชาชาติ – "เรามีดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวเท่านั้นมนุษยชาติต้องรับผิดชอบในระดับมหาศาลสำหรับการทำลายบ้านโดยรวมของเราการปกป้องอนาคตของเราบนโลกใบนี้ขึ้นอยู่กับ เกี่ยวกับวิวัฒนาการที่ใส่ใจของสายพันธุ์ของเรา "

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *