ดัชนีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (EPI) เป็นประเทศที่มีผลการดำเนินงานที่สูง …

ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (EPI) เป็นประเทศที่ให้ผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญสูงในสองประเด็นคือการปกป้องสุขภาพของมนุษย์และการปกป้องระบบนิเวศน์ รายงานข้อมูลและผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ได้ที่: www.epi.yale.edu

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *