ดังนั้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จึงเริ่มเคลื่อนย้ายสัตว์ และในปี 2013 …

ดังนั้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จึงเริ่มเคลื่อนย้ายสัตว์ และภายในปี 2013 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้กลายเป็นบ้านใหม่อย่างเป็นทางการสำหรับหมีที่ได้รับการช่วยเหลือ 13 แห่ง นอกจากนี้ Bear Sanctuary Prishtina กำลังทำงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาสวัสดิภาพสัตว์

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *