ความพยายามของ Jaden Smith ในการสร้างทางเลือกทดแทนให้กับน้ำพลาสติก …

ความพยายามของ Jaden Smith ในการสร้างทางเลือกทดแทนให้กับขวดน้ำพลาสติกได้รับการยอมรับจากสมาคมสื่อสิ่งแวดล้อม สมิทจะได้รับรางวัล EMA Futures Male for "การเป็นผู้นำและการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม" ในงาน EMA Awards ประจำปีครั้งที่ 26

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *