คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา ฝ่ายนโยบายและวิเคราะห์การพัฒนา …

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา | ฝ่ายนโยบายและวิเคราะห์การพัฒนาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา (CDP) CDP ให้คำแนะนำแก่ ECOSOC เกี่ยวกับประเด็นด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบและการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติและเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *