ขอแสดงความยินดีกับผู้แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมปีค. ศ. 2015 ที่ได้รับรางวัล …

ขอแสดงความยินดีกับการประกวดนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมในปีค. ศ. 2015 ที่ได้รับรางวัล #DMR #scholarship สำหรับ # SciFairFUN โครงการที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล! #award ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 19 ปีก่อน "เราให้ เหล่านี้ … เพื่อ สนับสนุนให้นักเรียนระบุปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้" Jamie Miller ผู้อำนวยการบริหารของ DMR กล่าว "สิ่งสำคัญคือเยาวชนควรรู้ว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และปกป้องชายฝั่ง"

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *