การแข่งขัน Atkins Ciwem ประจำปีเกี่ยวกับการถ่ายภาพด้านสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอ …

การแข่งขัน Atkins Ciwem ประจำปีเกี่ยวกับการถ่ายภาพด้านสิ่งแวดล้อมได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ การแข่งขันระหว่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงภาพและวิดีโอยั่วยุมากที่สุดให้กับทุกส่วนของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและหัวข้อต่างๆ จาก 10, 000 รายการมีเพียง 60 เลือกให้เป็นก่อน …

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *