การจัดการน้ำท่วมหมายถึงวิธีการบรรเทาอุทกภัยที่กวนน้ำท่วม …

การจัดการน้ำท่วมหมายถึงวิธีการบรรเทาอุทกภัยที่ปรับเปลี่ยนการแพร่กระจายและความเสียหายจากน้ำท่วม ดังนั้นในการศึกษารูปแบบดังกล่าวจึงพิจารณาตัวเลือกต่าง ๆ เพื่อที่จะตรวจสอบและเปรียบเทียบตัวเลือกเหล่านี้นอกเหนือจากเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์แล้วเกณฑ์อื่น ๆ เช่นเกณฑ์ทางสังคมสิ่งแวดล้อมและด้านเทคนิคจะต้องนำมาพิจารณาด้วย ในอดีตคำตอบของประเด็นการตัดสินใจและการเลือกตัวเลือกที่ต้องการในแหล่งน้ำเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งเท่านั้น

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *