Wenonah Hauter เป็นกรรมการบริหารของ Food & Water Watch เธอได้ทำงานอี …

Wenonah Hauter เป็นกรรมการบริหารของ Food & Water Watch เธอได้ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านอาหารน้ำพลังงานและสิ่งแวดล้อมในระดับชาติระดับรัฐและระดับท้องถิ่น Foodopoly หนังสือของเธอ: การต่อสู้ในอนาคตของอาหารและเกษตรกรรมในอเมริกาตรวจสอบการควบรวมกิจการและการควบคุมระบบอาหารของเราและสิ่งที่หมายถึงสำหรับเกษตรกรและผู้บริโภค ….

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *