Leonardo DiCaprio กำลังทำหน้าที่ของเขาเพื่อช่วยโลก นักแสดงเข้าสู่เวที …

Leonardo DiCaprio กำลังทำหน้าที่ของเขาเพื่อช่วยโลก นักแสดงได้เข้าสู่เวทีที่กระทรวงการต่างประเทศในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันอังคารที่กล่าวในการประชุมเรื่อง "Our Ocean" เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นายลีโอได้กล่าวถึงความสำคัญของการปกป้องมหาสมุทรหลังจากวิดีโอข้อความจากประธานาธิบดีโอบามาซึ่งประกาศแผนการของประธานาธิบดีในการสร้างศูนย์อนุรักษ์มหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *