สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาได้ปฏิเสธคำขอของ Enbridge Inc …

สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯได้ปฏิเสธคำขอของ Enbridge Inc สำหรับการต่ออายุกำหนดเวลาในการขุดลอกส่วนของแม่น้ำ Kalamazoo ไปเป็นเวลา 10 เดือน

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *