มลพิษสิ่งแวดล้อม: ปรากฏการณ์ทั่วโลก

สถานีไฟฟ้าพลังน้ำทางตอนเหนือของอินเดียใกล้กับแม่น้ำเป็นจุดศูนย์กลางของหนี้ในหลายประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่อินเดียเผชิญเมื่อหลายปีก่อน นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหลายคนยืนกรานที่จะป้องกันการสร้างเขื่อน เหตุผลก็คือการสร้างเขื่อนอาจก่อให้เกิดมลพิษในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพืชพันธุ์สัตว์ป่าพืชและสัตว์ป่า การต่อสู้ระหว่างนักเคลื่อนไหวกับรัฐบาลต่อไปเป็นเวลาหลายปีเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในหัวข้อข่าวชั้นนำของประเทศ

เหตุการณ์อ้างถึงข้างต้นเป็นหนึ่งในหลายกรณีของการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมนุษย์ มีหลายประเด็นที่ต้องกังวลเช่นภาวะโลกร้อนสูญพันธุ์การสูญเสียชั้นโอโซนมลพิษทางน้ำมลพิษทางอากาศและมลพิษทางบก ความพยายามต่างๆเช่นการจัดตั้งองค์กรในระดับโลกและระดับประเทศมีการแก้ไขและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงหลายอย่างที่โลกกำลังเผชิญในปัจจุบัน มีกลุ่มนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกในหลายประเทศที่จะเผชิญกับประเด็นดังกล่าว

ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมยังไม่เด่นชัดก่อนศตวรรษที่สิบเก้า อย่างไรก็ตามด้วยการคิดค้นเครื่องยนต์ไอน้ำและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่สิบเก้าและต้นศตวรรษที่ยี่สิบมีปัญหามลพิษมากมาย ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซพิษอื่น ๆ อีกมากมายได้เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่เกิดภาวะกระปรี้กระเปร่าอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรม การเติบโตของก๊าซและน้ำทิ้งเหล่านี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความเข้มข้นของพวกมันถึงระดับที่น่ากลัวในปัจจุบัน การประดิษฐ์เครื่องยนต์ความร้อนต่างๆในยานยนต์อุตสาหกรรมมีส่วนอย่างมากต่อปัญหามลพิษที่โลกเผชิญในปัจจุบัน

สภาพแวดล้อมอยู่ในสถานะของความไม่สมดุลในวันนี้ในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ในด้านหนึ่งมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นและอีกด้านหนึ่งได้รับการลดอุณหภูมิเนื่องจากความไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมการขนส่งระบบตัดไม้ทำลายป่าได้เพิ่มความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ พืชรวมทั้งต้นไม้ลดลงทั่วโลกอย่างหนาแน่นเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม สิ่งนี้อ้างถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการตัดไม้ทำลายป่านั่นคือการกำจัดป่าอย่างรวดเร็วรวมถึงพืชและสัตว์จากพื้นผิวโลก การลดจำนวนของต้นไม้และพืชหมายความว่ามีการดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ น้อยลง ผลสะสมของการตัดไม้ทำลายป่าและมลพิษทางอุตสาหกรรมนี้ทำให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น

ปริมาณก๊าซที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้นนี้ได้รับการแก้ไขแล้วในสิ่งที่นักสิ่งแวดล้อมเรียกว่าเป็นผลของภาวะเรือนกระจก ในภาวะเรือนกระจกขั้นตอนพื้นฐานคือบรรยากาศของโลกที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยให้รังสีอัลตราไวโอเลตผ่านทะลุผ่าน แต่ไม่ใช่รังสีอินฟาเรดที่มีอยู่ในแสงแดด ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมากขึ้นรังสีอินฟาเรด (ความร้อน) ถูกขังอยู่ในบรรยากาศของโลกทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ดังนั้นการเพิ่มความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นและทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

การตัดไม้ทำลายป่าทำให้เกิดผลย้อนกลับกับอุณหภูมิที่ลดลงในอุณหภูมิของโลก เนื่องจากการล้างพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็วขณะนี้มีพื้นที่มากขึ้นบนพื้นโลกจากที่แสงแดดถูกสะท้อน การสะท้อนแสงจากพื้นโลกเป็นผลอัลเบโด้ ด้วยการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ผิวที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าแสงจะสะท้อนแสงจากโลกมากขึ้น ดังนั้นพลังงานความร้อนจากแสงแดดที่เคยถูกดูดซับโดยที่ดินในพื้นที่ป่าไม้จึงได้รับการสะท้อนกลับไปสู่อวกาศซึ่งจะลดความเข้มข้นของความร้อนที่อยู่ใกล้พื้นผิวของโลก สิ่งนี้อ้างถึงการลดอุณหภูมิของโลก

การพร่องโอโซนเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักในสิ่งแวดล้อม คลอโรฟลูออโรคาร์บอนที่ปล่อยออกมาจากโลกจะทำให้ชั้นโอโซนทรุดลงผ่านปฏิกิริยาทางเคมีแบบต่างๆ การลดชั้นโอโซนหมายความว่ารังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายสามารถหลบหนีจากชั้นบรรยากาศของโลกทำให้เกิดโรคต่างๆในมนุษย์ได้ การลดชั้นโอโซนอย่างรวดเร็วนี้เป็นอันตรายต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์

มลพิษทางอากาศเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมตามที่กล่าวมาแล้วรวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่กับโลก มลพิษทางน้ำเช่นการแยกตัวของน้ำมันสารเคมีอันตรายในแหล่งน้ำเป็นอันตรายต่อชีวิตทางน้ำ มลภาวะทางดินได้ก่อให้เกิดโรคและโรคต่างๆในมนุษย์ ทั้งสามรูปแบบของมลพิษเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อชีวิตบนโลก

อเมซอนเป็นป่าในอเมริกาที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ป่ามีพืชและสัตว์หลายพันชนิด แต่ละชนิดอาศัยอยู่ในความสัมพันธ์ทางชีวภาพกับคนอื่น แม้ว่าจะมีสายพันธุ์หรือต้นไม้ป่าชนิดหนึ่งที่นำไปสู่การสูญพันธุ์ แต่ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าร้ายแรงถ้าไม่ใช่ในระยะสั้นแล้วในระยะยาวสำหรับป่า มีสัตว์หลายชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์และต้องเผชิญกับการสูญพันธุ์และหากไม่มีการดำเนินการใด ๆ ในขณะนี้เพื่อช่วยพวกเขาให้ใครจะมา ใครบางคนควรมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยชีวิตเพื่อนของเราเพราะทางอ้อมหากไม่โดยตรงการอยู่รอดของเราก็ขึ้นอยู่กับพวกเขา และหากไม่มีการดำเนินการตอนนี้การอยู่รอดของเราเองก็ตกอยู่ในอันตรายและคนในอนาคตของเราอาจไม่ได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามเหล่านี้ที่เคยเดินหน้าไปบนโลก โครงการต่างๆที่ดำเนินการโดยรัฐบาลและองค์กรทั่วโลกมีสัตว์หลายชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากมนุษย์ การค้าผิวหนังรองเท้ากระดูกผิวหนัง ฯลฯ ด้วยความปรารถนาที่ผิดกฎหมายทั่วโลก มีการห้ามหรือควบคุมกิจกรรมดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบผ่านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ แต่กิจกรรมการกระทำที่ผิดกฎหมายดังกล่าวจะถูกยกเลิกการทำเครื่องหมายอย่างผิดกฎหมายในเบื้องหลัง ดังนั้นการปกป้องชีวิตสัตว์ป่าและที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเป็นประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมากในโลกนี้ ประเด็นนี้ต้องใช้แนวทางที่ครอบคลุมและการดำเนินการทั่วโลก

สิ่งแวดล้อมการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการเติมเต็มทรัพยากรธรรมชาติตามปกติ เมื่อต้นไม้ตกสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษแล้วมีความจำเป็นต้อง replant ต้นไม้เพื่อชดเชยการสูญเสีย ด้วยเหตุนี้การรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อไม่ให้กระทบต่อ โครงการริเริ่มต่าง ๆ เช่นนี้โดย บริษัท และองค์กรต่างๆทั่วโลกจำเป็นต้องใส่ไว้ในโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการตามความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นหลักที่ยกขึ้น อัตราการเติบโตที่น่าตกใจล่าสุดในโลกได้สร้างแรงกดดันมหาศาลต่อทรัพยากรธรรมชาติของโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมของโลก หากการรั่วไหลของทรัพยากรยังคงอยู่ในระดับที่น่าตกใจนี้ระยะเวลาไม่เพียงพอเมื่อคนในอนาคตจะต้องเผชิญกับความขาดแคลนทรัพยากร ความยั่งยืนเรียกร้องให้หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นและช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของโลก

สิ่งที่โลกต้องการปัจจุบันคือความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมผ่านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในแง่ที่ทุกคนบริโภควันนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้พร้อมสำหรับคนในอนาคตของเรา สิ่งที่เราทำในวันนี้ต่อสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อคนรุ่นอนาคตและถ้าเราต้องการให้ลูกหลานของเราในอนาคตมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองเราต้องดำเนินการในขณะนี้มิฉะนั้นก็จะสายเกินไป ภาวะโลกร้อนจะส่งผลต่อระยะยาวในระยะยาวซึ่งอาจเป็นผลร้ายต่อโลกและประชาชนของประเทศ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยอาจเป็นอันตรายได้ โลกเป็นที่อยู่อาศัยของเราซึ่งเป็นดาวเคราะห์อันมีค่าที่การอยู่รอดของเราขึ้นอยู่กับว่ามันไม่มีอยู่แล้วไม่มีชีวิตและไม่มีมนุษย์ หากสภาพแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นเช่นเวลานี้ไม่ไกลนักเมื่อลูกหลานหรือบุตรหลานของเด็ก ๆ จะไม่มีสภาพแวดล้อมเดียวกันกับที่เรามีในปัจจุบัน

มีหลายหน่วยงานและโครงการเปิดตัวทั่วโลกเพื่อต่อต้านมลพิษทางอากาศทั่วโลก โครงการต่างๆทั่วโลกเกี่ยวกับการสร้างประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมโดยสหประชาชาติการสร้างหน่วยงานด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสระในหลายประเทศเป็นโครงการริเริ่มต่างๆทั่วโลก โครงการคาร์บอนเครดิตที่เปิดตัวมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ที่ว่าโครงการนี้ได้สร้างความสมดุลให้กับการเติบโตของโลกพร้อมกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การเติบโตของโลกนำไปสู่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากร่างกายด้านสิ่งแวดล้อมของโลกสร้างเครดิตคาร์บอน ข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้างของคาร์บอนเครดิตก็คือการเติบโตของโลกไม่ได้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันก็ยังปลอดจากมลพิษ โครงการคาร์บอนเครดิตมีการปฏิบัติกันทั่วโลกแล้ว บริษัท ได้รับเครดิตคาร์บอนสำหรับการริเริ่มการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ใช้โดยพวกเขาในการดำเนินงานของพวกเขา เครดิตคาร์บอนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากเงินสดจากผู้มีอำนาจระดับโลก มีการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตเพื่อแลกเปลี่ยนและแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด รูปแบบใหม่ที่คล้ายคลึงกันเช่นอาจก่อให้เกิดความรู้สึกแย่ ๆ เช่นทำให้เกิดความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์ต่อคน ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นคือการให้ความปรารถนากับผู้คนเพราะธรรมชาติของมนุษย์เป็นความโลภและทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความโลภนั้น โครงการที่เรียบง่ายและโครงการริเริ่มโดยตรงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอาจประสบความสำเร็จได้บ้าง แต่โครงการนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เช่นการให้สินเชื่อคาร์บอนจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจิตใจมนุษย์ในการทำความเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น หากโครงการเครดิตคาร์บอนบังคับให้ บริษัท ต่างๆดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังกว่าแผนการที่คล้ายคลึงกันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดประเด็นอื่น ๆ ในสังคมระหว่างองค์กรเพื่อให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อย่างจริงจัง โครงการดังกล่าวจำเป็นต้องส่งเสริมให้เด็กนักเรียนผู้เกษียณอายุเก่าผู้หญิงที่ไม่ได้ทำงานและคนอื่น ๆ ให้ดูแลและส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

มนุษย์เราได้อาศัยอยู่กับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของเรารวมทั้งพืชและสัตว์นานนับศตวรรษมาตั้งแต่รุ่งอรุณแห่งชีวิตของเราบนโลก สัญชาตญาณตามธรรมชาติไม่ควรให้เราได้รับรู้ว่าธรรมชาติที่เราได้แบ่งปันอาหารบ้านและทุกสิ่งที่เราเตือนมานานหลายศตวรรษ โลกเป็นสถานที่ที่เราอาศัยอยู่ในความสัมพันธ์ symbiotic กับชนิดอื่น ๆ และแม้แต่การรบกวนเล็กน้อยในสมดุลนี้อาจมีผลต่อการดำรงอยู่ของเรามาก

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *