ภาพประกอบของเครื่องบินที่มีข้อความ CO2 ประกอบด้วยเมฆขาวพองตัว …

ภาพประกอบของเครื่องบินที่มีข้อความ CO2 สร้างขึ้นจากเมฆสีขาวพองเพื่อเป็นตัวแทนของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือรอยเท้าคาร์บอน – ภาพสต็อก

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *