ภัยพิบัติของมัลธัส (หรือที่เรียกว่าการตรวจสอบของมัลธัส) คือการคาดเดาของ …

ภัยพิบัติของมัลธัส (หรือที่รู้จักกันว่าการตรวจสอบของมัลธัส) เป็นคำทำนายว่าจะต้องกลับสู่สภาพการดำรงชีวิตในระดับที่พอเพียงเมื่อการเติบโตของประชากรสูงกว่าการผลิตทางการเกษตร

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *