ผ่าน JSS นักเรียนพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและการแก้ปัญหา investigat …

ผ่านทาง JSS นักเรียนจะพัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีมและการแก้ปัญหาการตรวจสอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและได้รับทักษะทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์เพื่อสร้างยานพาหนะที่เร็วที่สุดน่าสนใจที่สุดและมีฝีมือที่ดีที่สุด

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *