ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในหัวข้อที่พูดถึงและถกเถียงกันมากที่สุดทั่วโลก หลาย บริษัท ใช้เงินหลายแสนล้านดอลลาร์ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือทำผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่ทำงานได้กับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินในปัจจุบัน ในปี 2552 ผู้นำโลกได้พบกับโคเปนเฮเกนเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันภาวะโลกร้อนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีผลต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการปล่อยออกจากปัญหานี้ ในอุตสาหกรรมที่มีผู้คนจำนวนมากที่เดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนถึงพันล้านเหรียญในปีพ. ศ. 2553 มีความกังวลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำเป็นต้องคำนึงถึงวิธีการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านล่างนี้เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำเป็นต้องแก้ไขและในบางกรณีหาแนวทางแก้ไขในระยะยาว

1 การบินซึ่งมีเรือข้ามฟากนับร้อยนับพันของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการปกป้องสิ่งแวดล้อม ความกังวลหลักสำหรับอุตสาหกรรมคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความเกี่ยวข้องของพวกเขาสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การผลิตอากาศอย่างน้อยสองเปอร์เซ็นต์ของการปล่อยมลพิษ ทางเดียวที่อุตสาหกรรมการบินกำลังทำงานเกี่ยวกับปัญหานี้คือการกลิ้งเครื่องบินรุ่นใหม่ซึ่งมีเครื่องยนต์ที่ประหยัดพลังงานซึ่งหมายถึงการปล่อยคาร์บอนน้อยลง อย่างไรก็ตามสายการบินทุกสายการบินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ยากจนสามารถซื้อเครื่องบินใหม่ได้

2 การท่องเที่ยวมวลชน ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลายเป็นราคาที่ถูกกว่าและผู้คนจำนวนมากขึ้นไปไกลจากประเทศของตนไปยังสถานที่ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่ขณะนี้สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากการขนส่งทางอากาศพื้นที่ที่มีนัยสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและประวัติศาสตร์กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ นี่เป็นแรงกดดันต่อระบบนิเวศในพื้นที่เหล่านี้และคุกคามฟลูออีนและสัตว์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็หมายความว่าสถานที่บางแห่งจะไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าชมเนื่องจากสภาวะอากาศแปรปรวนซึ่งจะนำไปสู่ความแออัดในที่อื่น ๆ ที่มีสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยมากขึ้น อีกครั้งนี้เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศในพื้นที่แออัดและการท่องเที่ยวของพื้นที่

3 ตัดไม้ทำลายป่า. แม้ว่าการเรียกร้องทั่วโลกเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมยังมีพื้นที่ที่มีการบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการทำลายพืชและสัตว์และเป็นภัยคุกคามต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว

4 ด้วยการเรียกร้องให้ไปเป็นสีเขียวที่มีผลต่อทุกอุตสาหกรรมทั่วโลกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังไม่เคยถูกทิ้งไว้ มีแรงกดดันต่อบรรดาผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเพื่อหาแนวทางในการทำธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมโรงแรมสามารถสร้างโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่? วิธีการใดที่พวกเขาสามารถนำมาใช้เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดสารเคมีที่ใช้ในการซักแห้งของผ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้หรือไม่?

5 การบุกรุกของมนุษย์ กับประชากรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลกขณะนี้มีการแข่งขันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในอวกาศ มนุษย์กำลังรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่เช่นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการคุ้มครองและทำเครื่องหมายไว้สำหรับสัตว์ป่า นี้ได้นำไปสู่การรายงานของผู้คนและสัตว์เลี้ยงของพวกเขาถูกฆ่าโดยสัตว์ป่าซึ่งจะนำไปสู่การล่าสัตว์และฆ่าสัตว์เหล่านี้ที่ถือว่าเป็นภัยคุกคาม นี่เป็นภัยคุกคามต่อการท่องเที่ยวของพื้นที่ การบุกรุกของมนุษย์ทำให้สัตว์ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยไปยังพื้นที่อื่นที่ไม่สามารถอยู่รอดได้ซึ่งจะนำไปสู่การสูญพันธุ์ของสัตว์บางชนิด

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *