ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วง มันไม่พอ …

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วง ไม่เพียงพอที่รัฐบาลจะก้าวขึ้นเพื่อจัดการเรื่องนี้ – ธุรกิจต้องมีบทบาทเป็นผู้นำด้วย ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำสิ่งที่เขาหรือเธอสามารถผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ที่ TELUS เราผนวกความยั่งยืนเข้ากับการตัดสินใจของเราเพราะเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบ เป็นพื้นที่ที่เรากำลังแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและกำลังมุ่งมั่นที่จะทำ

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *