นักกิจกรรมและนักเขียนนาโอมิไคลน์ยอมรับคำเชิญจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเข้าร่วมงาน Car …

นักกิจกรรมและนักเขียนนาโอมิไคลน์ยอมรับคำเชิญจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเข้าร่วมพระคาร์ดินัลปีเตอร์เทอร์สันในการประชุมด้านสิ่งแวดล้อม การประชุมครั้งนี้จะนำนักวิทยาศาสตร์ผู้นำศาสนาและนักเคลื่อนไหวเข้าด้วยกันเพื่ออภิปรายเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *