ธุรกิจขนาดเล็กที่ส่งเสริม GREEN การวิจัยแสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะ …

ธุรกิจขนาดเล็กที่ส่งเสริม GREEN การวิจัยแสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการหาก บริษัท ดำเนินการอย่างมีจริยธรรม ซึ่งหมายความว่ามีผลกระทบในเชิงบวกต่อประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นสิ่งนี้แสดงให้เราเห็นว่าลูกค้าให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีสีเขียวหรือไม่

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *