ทำไมนักเสรีนิยมต้องปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะสั้น ๆ ฉันต้องตบมือ Matt …

ทำไมนักเสรีนิยมต้องปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้เวลาสั้น ๆ ฉันต้องปรบมือให้กับข้อสรุปของ Matt Bruenig เกี่ยวกับความขัดแย้งโดยธรรมชาติระหว่างเสรีนิยมกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *