ชาวอเมริกัน & # 39; ทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเพียงแค่ขั้ว …

อเมริกัน & # 39; ทัศนคติเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเพียงแค่ขั้วในด้านความโปรและต่อต้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่แพร่กระจายไปทั่วคลื่นความถี่ที่หลากหลาย การศึกษาใหม่พบว่าทัศนคติเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมได้รับอิทธิพลจากการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและมุมมองทางศาสนาและการเมืองเกี่ยวกับความรับผิดชอบของมนุษยชาติโดยรวมและรัฐบาลโดยเฉพาะ

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *