ครั้งแรกที่ฉันได้พบกับ Saluj Carbajal ในช่วงต้นปี 2012 ที่โครงการริเริ่มของรัฐบาลสีเขียว …

ครั้งแรกที่ฉันได้พบกับ Salud Carbajal ในช่วงต้นปี 2012 ในที่ประชุม Green Health Initiative for NACo ฉันไม่เคยได้พบกับนักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งที่แท้จริงและถูกต้องมากขึ้น Salud ใช้ชีวิตวัยผู้ใหญ่ของเขาทั้งในด้านการบริการสาธารณะและชุมชนและมุ่งเน้นและทุ่มเทให้กับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ฉันชื่นชม แต่ก็เป็นเหตุผลที่โอบามาแต่งตั้งเขาให้เข้ารับหน้าที่ใน Task Force on Climate ความพร้อมและความยืดหยุ่น

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *