การเรียนรู้ฟรี Earth Day และบทเรียนแบบบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ แค่ฝันที่จะช่วยเรา …

การเรียนรู้ฟรี Earth Day และบทเรียนแบบบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ เพียงแค่ความฝันที่จะช่วยโลกของเราคือการรวบรวมกิจกรรมเพื่อสำรวจประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมตามหนังสือของ Chris Van Allsburg หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นในปีพ. ศ. 2533 แต่ข้อความเกี่ยวกับความสำคัญของการดูแลโลกของเรายังคงเป็นจริงในปัจจุบัน

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *