การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบค้าปลีกในวันที่ 22-23 ก.พ. : สร้างประสบการณ์ลูกค้าด้วยภาพลักษณ์ …

การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบขายปลีกในวันที่ 22-23 ก.พ. : สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าผ่านการแสดงออกเชิงภาพการแสดงเชิงพื้นที่และการสื่อสารโดยอาศัยความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมการช็อปปิ้งซึ่งสะท้อนถึงสังคมที่เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและสิ่งแวดล้อม #IdLP

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *